Pardavimų prognozė

Pardavimų analizė realiu laiku

Ataskaitų pagalba galėsite stebėti kolegų pasiektus tikslus, įvykdytus darbus ir pelningumą. Prognozės leis numatyti galimas būsimas pajamas - ko pasekoje galėsite planuoti ateities pardavimus.

Pardavimų prognozė

Prognozė realiu laiku

Laimėjimų/Pralaimėjimų priežastys

Fiksuokite laimėjimų ir pralaimėjimų priežastis

Pardavimų piltuvėlis

Galimybė turėti ne tik vieną pardavimų piltuvėlį

Prognozuojamos pajamos

Planuojamos pajamos pagal prognozes


Pardavimų prognozė

Pardavimų prognozė skaičiuojama realiu laiku. Pardavimų prognozėje atvaizduojami realūs esami pardavimai kurie lyginami su planuojamais bei iškeltais tikslais.


Pardavimų prognozė

Laimėjimų/Pralaimėjimų priežastys

Laimėjimų/Pralaimėjimų priežastys

Laimėjimų ir Pralaimėjimų priežasčių analizė leidžia stebėti kurio darbo metodo pagalba laimimi ar pralaimimi pardavimai. Analizuojant pralaimėjimų priežastis galite keisti pardavimo taktiką ar metodą.


Pardavimų piltuvėlis

Pardavimų piltuvėlio pagalba galėsite analizuoti iš kurio šaltinio ar šalies pardavimų yra daugiausia, kuriame etape galimai turite sunkumų vykdant pardavimų ir stiprinti silpnąsias vietas.


Pardavimų piltuvėlis

Prognozuojamos pajamos

Prognozuojamos pajamos

Planuojamos pardavimų pajamos apskaičiuojamas iš šiuo metu vykdomų pardavimų sumų. Visi vykdomi pardavimai yra išdėstomi pagal planuojama pardavimo data - taip yra numatoma kada kurie pardavimai bus laimėti.